Elméleti kategória
 
1. Üledékképzõdési ciklusok és kialakulásuk okai a Pannon-tó egyes részmedencéiben
Uhrin András
(ELTE FFI, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék)
 
1. A termikus földköpeny-konvekció numerikus modellezése különbözõ geometriák esetén
Herein Mátyás
(ELTE FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék)
 
3. Az iharkúti késõ-kréta (santoni) gerinces lelõhely faunájának átfogó bemutatása
Rabi Márton - Makádi László - Botfalvai Gábor - Szentesi Zoltán - Ősi Attila
(ELTE FFI Őslénytani Tsz. MTM, Föld- és Őslénytár)
 
3. A Körös vízrendszer morfometriai vizsgálata, neo-tektonikai következtetésekkel
Petrovszki Judit
(ELTE FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék)
 
 
Gyakorlati kategória
1. Hõáram anomáliák vizsgálata Magyarország területén 2. A paleoklímatikus változások, üledékképzõdés és a vízáramlás hõáramra gyakorolt hatásának modellezése
Póka Andrea - Komoróczi Zoltán
(ELTE FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék)
 
2. A szelénnel kapcsolatos környezetgeokémiai és biogeokémiai kutatások eredményei
Kármán Krisztina
(ELTE FFI, Kőzettani és Geokémiai Tanszék)
 
2. Környezettudományi vizsgálatok az egykori mecseki uránbánya környékén
Nagy Hedvig Éva
(ELTE FFI, Kőzettani és Geokémiai Tanszék)
 
3. A Kelemenszék hidrogeológiai célú felmérése
Czauner Brigitta - Vojnits Anna - Mádlné Dr. Szőnyi Judit
(ELTE FFI, Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék)
 
 
Poszter kategória
1. Gazolin típusú szénhidrogén illékonysági és szorpciós tulajdonságainak vizsgálata
Tóth Judit
(MOL Nyrt. KT IMA Új Technológiák és K+F)
 
1.

Felszínmozgások Budapesten – Radarinterferometriás (PSInSAR) mérések elsõ feldolgozása
Füsi Balázs - Gulyás Ágnes - Dr. Grenerczy Gyula - Paszera György
(Eötvös Loránd Geofizikai Intézet)

 
3. Ormányosleletek (Mammalia, Proboscidea) a bükkábrányi lignitösszlet fedõ rétegsorából
Virág Attila
(ELTE FFI, Őslénytani Tanszék)
 
 
Különdíjak
MÁFI Spinellbe zárt szilikátolvadék-zárványok tanulmányozása a Mirdita ofiolit öv bazalt teléreiben (Albánia)
Havancsák Izabella
(ELTE FFI, Kőzettani és Geokémiai Tanszék)
 
MBFH A Ráckevei – Duna és az Ócsai Tájvédelmi Körzet között elhelyezkedõ kavicsbányák hidarulikai hatásai
Tari Csilla - Szanyi János - Kovács Balázs
(Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai, és Kőzettani Tanszék)
 
MFT Õskörnyezeti változások a Középsõ-Paratethys medencéjében a szarmata folyamán
Tóth Emőke
(ELTE FFI, Őslénytani Tanszék)
 
MFT Ifjúsági Alapítvány

A Cserdi Konglomerátum Formáció kavicsanyagának kõzettani vizsgálati eredményei (XV. szerkezetkutató fúrás, Nyugat-Mecsek)
Bodor Sarolta
(ELTE FFI, Kőzettani és Geokémiai Tanszék)
A balatonmáriai trachiandezit kõzettana és geokémiája

Klébesz Rita
(ELTE FFI, Kőzettani és Geokémiai Tanszék)

 
Mecsekérc ZRT. Talajszennyezõdés detektálásának és vizsgálatának támogatása geoinformatikai módszerekkel
Herczeg Ádám
(ME, Geofizikai Intézeti Tanszék)
 
MOL NyRT. Mecseki kõszéntelepek magmás benyomulások okozta felfûtésének modellezése Heat 3D szoftverrel
Paripás Anikó Noémi
(ME, Műszaki Földtudományi Kar
 
MTA GGKI PSInSAR adatok földügyi szolgáltatásba való integrálása
Oberle Zoltán
(MTA BME Geodinamikai és Fizikai Geodéziai Kutatócsoport, FÖMI KGO, Penc)
 
TXM KFT. Repedezett szénhidrogén rezervoár cementációjának komplex vizsgálata Üllés térségében
Szabó Barbara - Schubert Félix - M. Tóth Tivadar
(Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék)
 
Közönségdíj A termikus földköpeny-konvekció numerikus modellezése különbözõ geometriák esetén
Herein Mátyás
(ELTE FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék)