• Genetikai szemléletű statisztikai módszerek és nemellenőrzött tanítású neurális hálók alkalmazási lehetősége a paleontológiában (A pannóniai korú Viviparus fauna példáján keresztül)    Size: 2.89 MB