• A természetes és mesterséges eredetû gamma háttérsugárzás területi eloszlásának vizsgálata szcintillációs detektorral in situ mérések során    Size: 68.03 KB